Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Chào mừng đến với hệ thống nhà hàng Ái Huê
Nhà hàng Ái Huê
412 - 418 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM
ĐT: 84.38.555.802 - 38.573.037 - 38.538.335
Email: nhahangaihue1@yahoo.com
Nhà hàng ÁI HUÊ II
338 - 350 Trần Hưng Đạo B, P.11, Q.5, Tp.HCM
ĐT: (028) 38.38.3828 - 39.520.338 - 39.520.337
Email: aihue2@yahoo.com

LIÊN LẠC