Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Image

3,980,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Liên hệ
Image

4,080,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Liên hệ
Image

4,530,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Liên hệ
Image

4,680,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Liên hệ
Image

4,880,000VND / 10 Pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃ

5
Liên hệ
Image

5,480,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃ

5
Liên hệ
Image

5,380,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Liên hệ
Image

5,880,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Liên hệ
Image

6,580,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Liên hệ
Image

3,080,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Liên hệ
Image

3,380,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Liên hệ
Image

3,680,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Liên hệ
Image

3,800,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Liên hệ