Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Image

MÌ CHIÊN BÁCH HOA

300,000 - 600,000 - 900,000 VND+

5
Liên hệ
Image

MÌ EFU HẢI SẢN PHÔ MAI ĐÚT LÒ

300,000 - 600,000 - 900,000 VND+

5
Liên hệ
Image

XÔI NẾP BÁT BỬU

180,000 - 360,000 - 540,000 VND+

5
Liên hệ
Image

CƠM CHIÊN XÁ XÍU XÌ DẦU

150,000 - 300,000 - 450,000 VND+

5
Liên hệ
Image

CƠM CHIÊN BÀO NGƯ BABY LÁ SEN

400,000 - 800,000 - 1,200,000 VND+

5
Liên hệ
Image

CƠM CHIÊN HOÀNG KIM SÒ ĐIỆP KHÔ

180,000 - 360,000 - 540,000 VND+

5
Liên hệ
Image

CƠM CHIÊN HẮC TÙNG LỘ SÒ ĐIỆP

200,000 - 400,000 - 600,000 VND+

5
Liên hệ
Image

MÌ EFU HẮC TÙNG LỘ NẤM TƯƠI

300,000 - 600,000 - 900,000 VND+

5
Liên hệ
Image

BÚN GẠO XÀO KIỂU SINGAPORE

180,000 - 360,000 - 540,000 VND+

5
Liên hệ
Image

CƠM CHIÊN THỊT CUA

150,000 - 300,000 - 450,000 VND+

5
Liên hệ
Image

HỦ TIẾU KHÔ XÀO BÒ

150,000 - 300,000 - 450,000 VND+

5
Liên hệ
Image

MÌ U DON XÀO THỊT NAI SAUCE XO

180,000 - 360,000 - 540,000 VND+

5
Liên hệ
Image

MÌ XÀO HẢI SẢN

200,000 - 400,000 - 600,000 VND+

5
Liên hệ