Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Image

GỎI SỨA BIỂN TÔM

250,000 - 500,000 - 750,000 VND

5
Liên hệ
Image

GỎI CHÂN GÀ KIỂU THÁI

200,000 - 400,000 - 600,000 VND

5
Liên hệ
Image

CHẢ GIÒ HẢI SẢN

200,000 - 400,000 - 600,000 VND

5
Liên hệ
Image

BẮP BÒ NGŨ VỊ

300,000 - 600,000 - 900,000 VND

5
Liên hệ