Thông tin liên hệ

Chào mừng đến với hệ thống nhà hàng Ái Huê

Nhà hàng Ái Huê
412 - 418 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM
ĐT: 84.38.555.802 - 38.573.037 - 38.538.335

Nhà hàng ÁI HUÊ II
68 - 76 Tản Đà, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM
ĐT: 84.38.563.888 - 38.563.666 - 38.550.132


LIÊN LẠC