Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Image Menu nhà hàng chưa bao gồm phí phục vụ
Hình ảnh mang tính chất minh họa Image

Set Menu Ái Huê

Image

4,180,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Image

4,280,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Image

4,680,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Image

4,680,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Image

4,980,000VND / 10 Pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃ

5
Image

5,680,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃ

5
Image

5,580,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Image

5,880,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Image

6,580,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Image

3,080,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Image

3,380,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Image

3,680,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Image

3,800,000 VND / 10 pax

THỰC ĐƠN GIÁ ƯU ĐÃI

5
Image Menu nhà hàng chưa bao gồm phí phục vụ
Hình ảnh mang tính chất minh họa Image

Set Menu Ái Huê 2